Algemene voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten inzake door ons te verrichten leveringen en/of diensten zijn van toepassing onze algemene voorwaarden gedeponeerd bij de K.v.K. te Arnhem onder nummer 09139520. De orginele en volledige tekst is bij ons in te zien en een kopie is verkrijgbaar.